Aliran-Aliran Dalam Ilmu Hukum

Ada berbagai aliran pendapat atau mazhab-mazhab dalam mempelajari ilmu hukum. Aliran-aliran tersebut ada yang telah berusia ribuan tahun sejalan dan beriringan dengan perkembangan pengetahuan akan ilmu hukum dalam peradaban manusia. Sepanjang sejarah, manusia selalu mencari…